Verkocht

Aarderweg 2 A Achterveld

Verkocht

Omschrijving

Een schitterend gelegen bouwkavel (recht van opstal) met een oppervlakte van circa 2.050 m²!

Deze fraaie kavel maakt deel uit van het landgoed ‘De Oliemolen’, wat onderdeel is van ‘Landgoed Scherpenzeel’. Langs de Barneveldse beek zijn in het begin van de 17e eeuw een aantal watermolens gebouwd, waaronder die bij de boerderij ‘De Oliemolen’. Dergelijke molens werden gebruikt om olie te persen uit lijn- en raapzaad. Een plek met historie dus!

De kavel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Barneveld, ten oosten van Achterveld, op voldoende afstand naast de woning Achterveldseweg 32. De kavel krijgt een eigen inrit vanaf de Aarderweg. Het wordt omringd door bos en landerijen en biedt een prachtig uitzicht. Wie droomt hier niet van? En toch bent u binnen vijf minuten met de auto in het centrum van Barneveld. Dit betekent dat vele voorzieningen, zoals scholen, winkels en sportvoorzieningen, in de nabijheid zijn gelegen. Barneveld ligt centraal in het land en is goed bereikbaar via de A1 en de A30. Ook vindt u in de omgeving diverse bossen, natuur- en recreatiegebieden, waar u heerlijk kunt ontspannen!

Door landgoed ‘De Oliemolen’ wordt op basis van een recht van opstal voor een periode van 30 jaar tegen de gebruikelijke ‘Algemene voorwaarden vestiging recht van opstal Schoutenhuis BV’ een bouwkavel uitgegeven. De jaarlijkse retributie bedraagt € 17.000,– en is fiscaal aftrekbaar. De retributie zal ieder jaar worden geïndexeerd conform het CPI, vastgesteld door het CBS. De indicatieve vraagprijs online van € 550.000,- k.k. is de gekapitaliseerde retributie; deze is niet afkoopbaar. Op aanvraag verstrekken wij u uiteraard graag een concept van de Opstalrechtovereenkomst en de bijbehorende Algemene voorwaarden. De kavel wordt verkocht onder voorbehoud van gunning.

Een heerlijke plek om vrij te wonen en van de rust en de natuur te genieten! De bestemming is thans nog agrarisch. Op 1 april 2021 is een wijziging van het bestemmingsplan (ontwerp) gepubliceerd. Na vaststelling van dit wijzigingsplan heeft het perceel een woonbestemming.

BEBOUWING

Binnen het bouwvlak mag één woning worden opgericht, met een maximale inhoud van 600 m³, inclusief aan- en uitbouwen. De goothoogte van de woning bedraagt maximaal 3,5 meter en de bouwhoogte maximaal 10 meter. De oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 80 m². De goot- en bouwhoogte van het bijgebouw mogen niet meer bedragen dan 3 meter respectievelijk 6 meter. De grondeigenaar voorziet in de aansluiting van riolering. De overige nutsvoorzieningen dient opstalhouder voor eigen rekening te verzorgen.

UITGANGSPUNTEN KAVELINRICHTING

De opstalhouder dient voorafgaand aan de nieuwbouw van de woning zelf zorg te dragen voor de omgevingsvergunning. Naast de publiekrechtelijke vergunning(en) dient voor het bouwplan ook privaatrechtelijke goedkeuring van het landgoed te worden verkregen. De voorwaarde voor goedkeuring is dat het bouwplan dient te passen bij de uitstraling en het karakter van het landgoed en voldoet aan het “Beeldkwaliteitsplan functieveranderingen Gelderse Vallei”.

De kavel is gelegen in het zogenaamde ‘kampenlandschap’. In de 13e en 14e eeuw werd de ontginning vanaf de flanken van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug uitgebreid naar de lagere heidegebieden in de Vallei. Aanvankelijk vestigde men zich op de smalle, hoger gelegen, dekzandruggen langs de beeklopen. Door de afwisseling van natte gronden (hooiland) en droge gronden (akkerland) ontwikkelde zich een kleinschalig landschap van eenmansontginningen (kampen). In dit kampenlandschap zijn de kavelgrenzen ingeplant met dichte houtwallen of houtsingels, waardoor er een zogenaamde kamerstructuur is ontstaan van kleine aan elkaar gekoppelde open gebieden omsloten met dichte beplanting. Erfbeplanting, houtwallen, houtsingels en bospercelen vormen een samenhangend patroon waarin de bebouwing is opgenomen. Bebouwing in het kampenlandschap is dus vaak slechts deels zichtbaar. De wegen die de verschillende bebouwingsclusters met elkaar verbinden zijn voorzien van laanbeplanting en vormen zodoende structurerende elementen in het landschap. Historisch gezien ligt de bebouwing op de dekzandruggen met de achterzijde naar de natte hooilanden, maar tegenwoordig kent het kampenlandschap een grote variatie wat betreft oriëntatie van bebouwing.

Voor onderhavige kavel is een erfinrichtings-/beplantingsplan opgesteld. Door de aanleg van deze nieuwe beplantingselementen draagt u bij aan het behoud en de versterking van dit oorspronkelijke karakter en wordt de nieuwe bebouwing op een logische manier ingepast in het landschap. De aanleg van de beplanting is als een kwalitatieve verplichting opgenomen in het bestemmingsplan en zal als zodanig verwerkt worden in de op te stellen koopovereenkomst. Op eigen terrein dienen bovendien minimaal drie goed bereikbare parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.

Bebouwing in het buitengebied is vaak vanaf grote afstand zichtbaar. Bij die zichtbaarheid speelt het dakvlak vaak een belangrijke rol. Gevels spelen daarentegen door de aanwezige beplanting en het relatief beperkte oppervlak een veel minder dominante rol in het landschap. Als richtlijn geldt dat gebouwd wordt in één bouwlaag met een kap. De leesbaarheid van het landschap wordt tevens bepaald door de helderheid van de bebouwingsvorm. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een enkelvoudige hoofdvorm. Er moet sprake zijn van een éénduidige bouwmassa. Grote aan- of uitbouwen zijn niet gewenst. Bij voorkeur speelt de architectuur hier op een vernieuwende manier op in. Ten aanzien van kleur– en materiaalgebruik hebben het gebruik van natuurlijke materialen en gedekte kleuren de voorkeur.

Lees de volledige omschrijving

Contact

Neem contact op met onderstaande vestiging voor meer informatie of maak een afspraak voor een bezichtiging.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters - Voorthuizen

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Bouwgrond,
Soort bouw
Niet van toepassing
Ligging
Buiten bebouwde kom, open ligging, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Perceel
2.050 m²

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Barneveld G 1821
Oppervlakte
2050 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
BNV00-G-1821
Bekijk alle kenmerken

Foto's

Aarderweg 2 A
Achterveld