Erfpacht

Erfpacht houdt in dat de erfpachter het recht heeft om de onroerende zaak, bijvoorbeeld de grond, van een ander te houden en te gebruiken. Daarmee is erfpacht een zakelijk recht.

Dit recht wordt notarieel vastgelegd en de vergoeding die u voor de erfpacht betaalt heet de canon. De grondeigenaar blijft eigenaar van het “bloot” eigendom.

Opstalrecht

Opstalrecht houdt in dat de opstalhouder het recht heeft om in, op of boven de onroerende zaak (de grond) van een ander gebouwen en werken in eigendom te hebben. Recht van opstal is een eigendomsrecht.

Bij een zelfstandig opstalrecht wordt de opstalhouder enkel eigenaar van de opstallen (huis, schuur), de grond blijft in eigendom van de opstalgever.

Bij een afhankelijk opstalrecht wordt de opstalhouder eigenaar van de opstallen en geniet de opstalhouder van het gebruik van de grond waarop de opstallen staan. Afhankelijk houdt hierbij in dat de opstalhouder voor het gebruik van de grond afhankelijk is van erfpacht, huur of pacht. In de meeste gevallen erfpacht.

Gedurende de overeenkomst kan de opstalhouder (na toestemming van de grondeigenaar) zijn opstalrecht overdragen. Dit geldt enkel voor de gebouwen, niet voor de grond.

DE VOORWAARDEN

Zowel bij een erfpacht- als opstalrecht zijn specifieke voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zien bijvoorbeeld toe op de jaarlijkse vergoeding (canon of retributie), maar ook op de indexering hiervan. Doorgaans worden deze geindexeerd op basis van het CPI (consumenten prijsindex). Tenzij de canon of retributie eenmalig is afgekocht voor de looptijd van de overeenkomst. De betaling vindt doorgaans jaarlijks of halfjaarlijks plaats, afhankelijk van wat er wordt overeengekomen.

Daarnaast leggen partijen vast of er bijvoorbeeld sprake is van een voorkeursrecht van koop voor grondeigenaar, hoe de marktwaarde van de opstallen wordt bepaald bij het einde van de erfpacht of terugkoop door grondeigenaar. Maar ook de duur van de overeenkomst en bijvoorbeeld de herzieningsmogelijkheid van de vergoeding wordt omschreven. In beide situaties is er sprake van maatwerk en is een deskundig advies aan te bevelen.

Vragen over erfpacht?

Wenst u een deskundig advies inzake erfpacht- of opstalrecht, of wilt u een woning aan- of verkopen die op basis van een erfpacht- of opstalrecht is uitgegeven? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Wilt u dit artikel delen?
3

Stel uw vraag