Wat is een landgoed?

Volgens de Natuurschoonwet 1928 wordt een landgoed gedefinieerd als: “Een geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak – inclusief buitenplaatsen of andere opstallen die bijdragen aan het karakter van het landgoed – waarvan het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm wenselijk is voor het behoud van natuurlijke schoonheid.”

Rangschikking

Als eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed kunt u uw onroerende zaak laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Hierdoor kunt u profiteren van verschillende fiscale faciliteiten. Dankzij deze faciliteiten wordt het makkelijker om uw landgoed en het natuurlijke schoon te behouden.

Wanneer kunt u rangschikken?

 • Een zelfstandig landgoed moet minimaal 5 hectare aaneengesloten gebied beslaan.
 • Minimaal 30% van de oppervlakte moet uit bos of natuur bestaan.
 • De opstallen moeten een Rijksmonumentaal karakter hebben, functioneel zijn of dateren van vóór 1950.
 • Het gebruik van de opstallen en het terrein mag het natuurlijke schoon niet aantasten.

Er zijn ook uitzonderingen:

 • Een buitenplaats moet minimaal 1 hectare aaneengesloten gebied zijn. Er is geen minimale oppervlakte vereist voor delen van buitenplaatsen.
 • Een aanleun- of samenwerkingslandgoed moet minimaal 1 hectare aaneengesloten gebied zijn. Voor aanleunlandgoederen die in erfpacht zijn uitgegeven en waarbij de bloot eigenaar de volledige eigenaar van het ‘hoofdlandgoed’ is, geldt geen minimale oppervlakte.

Fiscale voordelen

Het hebben of gebruiken van een landgoed biedt verschillende fiscale voordelen. U bent echter verplicht om het landgoed te behouden en onder bepaalde omstandigheden in bezit te houden om van deze voordelen te kunnen profiteren. Daarnaast zijn er extra fiscale voordelen mogelijk wanneer het landgoed (gedeeltelijk) opengesteld is voor publiek.

U kunt mogelijk gebruikmaken van bijzondere regelingen voor:

 • Onroerendezaakbelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting

Bent u van plan om een landgoed te kopen of te verkopen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier voor een vrijblijvende afspraak!

GEBOUWEN OP EEN LANDGOED

Meer foto’s

Koetshuis

Het gebouw waarin de koetsen werden gestald, kenmerkend door hoge inrijdeuren.

Oranjerie (foto kantoor Drieklomp Oosterbeek)

Het gebouw waar men ’s winters de planten bewaart die ’s zomers buiten staan. Kenmerkend door grote ramen, meestal op het zuiden.

Poortgebouw

Een gebouw dat als doel heeft om de in- en uitstroom van personen, goederen en dieren te controleren.

Dienstwoning/ tuinmanswoning/ jachtopzichterswoning

Overkoepelende benaming voor de woning die verbonden is aan een beroep, bijvoorbeeld tuinmanswoning, jachtopzichterswoning.

Wilt u dit artikel delen?
3

Stel uw vraag