AGRARISCH EN LANDELIJK VASTGOED

Landschappelijk gezien is het agrarisch bedrijf tekenend voor ons land. Het vlakke land dat zich uitstrekt tot aan de horizon. Een karrespoor door de soms knoertharde, dan weer boterzachte klei. De aan- of verkoop van agrarisch onroerend goed is vaak een familiaire kwestie. De geschiedenis is rijk en het harde werk heeft herinneringen gegroefd. Drieklomp Makelaars en Rentmeesters heeft een sterke binding met de agrarische sector. Die kenmerkt zich door een groot netwerk, jarenlange ervaring als bemiddelaar bij transacties en specifieke kennis van de regelgeving, die we aanhoudend up-to-date houden. Daarnaast zijn onze financieel adviseurs uitermate in staat uw persoonlijk en zakelijk vermogen in kaart te brengen en u te adviseren rondom zaken als erven, schenken, overdragen en stoppen.

RENTMEESTERS VAN NU

Zoekt u een rentmeester voor het beheer van agrarisch en landelijk vastgoed? Drieklomp biedt het traditionele rentmeesterschap in een modern jasje. We zorgen voor bemiddeling bij de aan- en verkoop van (verpachte) gronden en gebouwen en de taxatie van (verpachte) gronden. Bovendien kunt u rekenen op een actieve, adviserende rol bij de verkoop van gronden aan overheden of projectontwikkelaars, bijvoorbeeld als het gaat om infrastructurele werken. En u kunt van ons discretie verwachten. Dat is altijd prettig en soms onmisbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om bemiddeling bij verkoop van verpachte objecten als landerijen, een hoeve of een landgoed.

Onze diensten

  • Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarisch vastgoed
  • Taxaties voor financiering, aankoopbeslissing, boedelscheiding, successie,
    belastingdienst, rechtbank
  • Verkoop van productierechten
  • Advisering over grond- en (erf)pachtzaken, herontwikkeling van agrarisch vastgoed
  • Advisering bij onteigeningszaken, Natuurschoonwet 1928.

Kwaliteit & integriteit

Onze rentmeesters staan bekend om hun onkreukbaarheid. Daarnaast houden ze hun vakkennis en vaardigheden structureel op peil. Drieklomp is dan ook aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

ACTUEEL AANBOD

Agrarisch en landelijk vastgoed

Hoofdfunctie
Overig agrarisch
Hoofdfunctie
Overig agrarisch