Op het gebied van erfpacht en pacht hebben wij veel ervaring en kennis. Wij kunnen u derhalve adviseren bij het opstellen en beoordelen van contracten aangaande erfpacht en pacht.

Ook over het kopen of verkopen van een object dat op erfpachtgrond staat, kunnen wij u adviseren.

Daarnaast treden wij als rentmeesters vaak op bij de verkoop van een object in verpachte staat, hetzij aan de "zittende pachter", hetzij aan een derde, zoals een institutionele belegger. Vaak gaat het dan om zulke bijzondere situaties dat men de waarde niet uit een bepaalde database kan halen ter vergelijking, maar zijn het met name onze eigen ervaring, netwerk en kennis van de markt die leiden tot een deskundig advies.

En ook hier geldt: discretie verzekerd.

Neem direct contact met ons op!