Goed bereikbaar, helder in de communicatie, punctueel in de afspraken en initiatief om zaken te laten voortgaan.

De heer Jansen