Na ruim vijf jaren van crisis trekt de markt voor bestaande koopwoningen dit en volgend jaar weer langzaam maar zeker aan. Het aantal verkochte woningen zal dit jaar toenemen naar 130.000 tot 140.000 na een dieptepunt van 110.103 in 2013. De prijzen zullen naar verwachting weer licht stijgen (0-1% in 2014 en 1-3% in 2015). Zowel qua prijsontwikkeling als voor wat betreft aantal verkochte woningen is de markt de bodem voorbij. Een aantal factoren zorgt ervoor dat woonconsumenten het nu een goede tijd vinden om een woning te kopen. De belangrijkste daarvan zijn de sterk toegenomen betaalbaarheid van woningen en het verbeterde sentiment op de woningmarkt. In onze visie zijn deze factoren sterker dan tegenkrachten als restschuldproblematiek en verder oplopende werkloosheid.

bron Rabobank.com