Landschappelijk gezien is het agrarisch bedrijf tekenend voor ons land. Het vlakke land dat zich uitstrekt tot aan de horizon. Een karrespoor door de soms knoertharde, dan weer boterzachte klei. Het aangezicht voelt voor eenieder als het Land van Thuis. De aan- of verkoop van agrarisch onroerend goed is vaak een familiaire kwestie. De geschiedenis is rijk en het harde werk heeft herinneringen gegroefd. Drieklomp Makelaars en Rentmeesters heeft een sterke binding met de agrarische sector. Die kenmerkt zich door een groot netwerk, jarenlange ervaring als bemiddelaar bij transacties en specifieke kennis van de regelgeving, die we aanhoudend up-to-date houden. Daarnaast zijn onze financieel adviseurs uitermate in staat uw persoonlijk en zakelijk vermogen in kaart te brengen en u te adviseren rondom zaken als erven, schenken, overdragen en stoppen.

RENTMEESTERS VAN NU

Zoekt u een rentmeester voor het beheer van agrarisch en landelijk vastgoed? Drieklomp biedt het traditionele rentmeesterschap in een modern jasje. We zorgen voor bemiddeling bij de aan- en verkoop van (verpachte) gronden en gebouwen en de taxatie van (verpachte) gronden. Bovendien kunt u rekenen op een actieve, adviserende rol bij de verkoop van gronden aan overheden of projectontwikkelaars, bijvoorbeeld als het gaat om infrastructurele werken. En u kunt van ons discretie verwachten. Dat is altijd prettig en soms onmisbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om bemiddeling bij verkoop van verpachte objecten als landerijen, een hoeve of een landgoed.

KWALITEITSHANDHAVING EN INTEGRITEIT

Onze rentmeesters staan bekend om hun onkreukbaarheid. Daarnaast houden ze hun vakkennis en vaardigheden structureel op peil. Drieklomp is dan ook aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

DEZE WERKZAAMHEDEN NEMEN WIJ U GRAAG UIT HANDEN

  • Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarisch vastgoed
  • Taxaties voor financiering, aankoopbeslissing, boedelscheiding, successie, belastingdienst, rechtbank
  • Verkoop van productierechten
  • Advisering over grond- en (erf)pachtzaken, herontwikkeling van agrarisch vastgoed
  •  Advisering bij onteigeningszaken, Natuurschoonwet 1928 en landgoederen

 

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De makelaar als poortwachter

Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom vragen wij wat we vragen?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?

We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

MOT

Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.