“Adequaat taxeren is alleen mogelijk als je als makelaar-taxateur betrokken bent bij veel transacties”

Deze stelling durven wij wel in te nemen. Het taxeren van agrarische objecten vergt een grote mate van kennis. Bekendheid met wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, sectorale kennis, enzovoort. Maar voor een goede waardebepaling is vooral voeling met de markt belangrijk. Wat zijn de sterke en minder sterke punten van een bedrijf, hoe zijn de verwachtingen in de sector en wie zijn mogelijke belanghebbenden? Doordat wij met grote regelmaat bemiddelen bij de aan- of verkoop van een agrarisch bedrijf – in allerlei sectoren – weten wij de rode draad in het geheel altijd te vinden. En daar gaat het immers om: een juiste waardebepaling in het licht van het doel van de taxatie.

Het doel van een taxatie van een agrarisch object kan velerlei zijn:

  • Advies bij aan- of verkoop
  • Staking van de onderneming / fiscale doeleinden
  • Aangifte erfbelasting
  • Overname
  • Boedelscheiding
  • Toepassing voorkeursrecht
  • Planschade
  • Onteigening / overheidsingrijpen
  • Enz.

Taxaties met een fiscaal belang worden vaak gezamenlijk (bindend) met de belastingdienst uitgevoerd, waarbij wij uw belangen dienen. Uiteraard worden al onze taxaties uitgevoerd door ervaren beëdigd makelaars en rentmeesters.

Aangezien wij zijn aangesloten bij de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van de NVM, werken wij met de meest actuele (internationale) standaarden voor taxaties van agrarische objecten.

U kunt ons ook inschakelen voor bemiddeling en advisering bij de aankoop van een agrarisch bedrijf. Het kan zich voordoen dat u al een bepaald bedrijf op het oog heeft, u kunt ons dan inschakelen om objectief advies te geven over de waarde van het bedrijf en om de onderhandelingen voor u te voeren. In dat geval treden wij op als aankopend makelaar, uw belangen dienend. Ook kunt u ons een aankoopopdracht geven, waarbij wij in nauw overleg met u een passend bedrijf zoeken binnen het zichtbare én onzichtbare aanbod van agrarische bedrijven. Wij geven u een advies op maat, met een tarief op maat.

“Waar grond is, is toekomst”

Ook op het gebied van bemiddeling bij de aan- en verkoop van landbouwgronden vindt u in Drieklomp een echte specialist. De grondmarkt is vaak een lokale markt, maar niet altijd! Vanuit vele invalshoeken is vandaag de dag belang bij grond, dat steeds vaker als een waardevast en zorgeloos bezit beschouwd wordt. Wij kennen de grondmarkt als geen ander, waarmee wij u een deskundige waardebepaling garanderen om tot een optimaal verkoopresultaat te komen.

Heeft u een vraag over onze dienstverlening? Of wilt u een afspraak maken? Stel uw vraag via onderstaand formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

3

Stel uw vraag

ACTUEEL AANBOD

Agrarisch en Landelijk Vastgoed