Taxaties

“Adequaat taxeren is alleen mogelijk als je als makelaar-taxateur betrokken bent bij veel transacties”

Deze stelling durven wij wel in te nemen. Het taxeren van agrarische objecten vergt een grote mate van kennis. Bekendheid met wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, sectorale kennis, enzovoort. Maar voor een goede waardebepaling is vooral voeling met de markt belangrijk. Wat zijn de sterke en minder sterke punten van een bedrijf, hoe zijn de verwachtingen in de sector en wie zijn mogelijke belanghebbenden? Doordat wij met grote regelmaat bemiddelen bij de aan- of verkoop van een agrarisch bedrijf – in allerlei sectoren – weten wij de rode draad in het geheel altijd te vinden. En daar gaat het immers om: een juiste waardebepaling in het licht van het doel van de taxatie.

Het doel van een taxatie van een agrarisch object kan velerlei zijn:

 • Advies bij aan- of verkoop
 • Staking van de onderneming / fiscale doeleinden
 • Aangifte erfbelasting
 • Overname
 • Boedelscheiding
 • Toepassing voorkeursrecht
 • Planschade
 • Onteigening / overheidsingrijpen
 • Enz.

Taxaties met een fiscaal belang worden vaak gezamenlijk (bindend) met de belastingdienst uitgevoerd, waarbij wij uw belangen dienen. Uiteraard worden al onze taxaties uitgevoerd door ervaren beëdigd makelaars en rentmeesters.

Aangezien wij zijn aangesloten bij de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van de NVM, werken wij met de meest actuele (internationale) standaarden voor taxaties van agrarische objecten.

Neem contact op

Deze werkzaamheden nemen wij u graag uit handen

 • Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarisch vastgoed
 • Taxaties voor financiering, aankoopbeslissing, boedelscheiding, successie, belastingdienst, rechtbank
 • Verkoop van productierechten
 • Advisering over grond- en (erf)pachtzaken, herontwikkeling van agrarisch vastgoed
 • Advisering bij onteigeningszaken, Natuurschoonwet 1928 en landgoederen

Wat klanten van ons vinden

We zijn erg tevreden over de bemiddeling bij de verkoop van ons voormalig melkvee- en vleeskalverenbedrijf met landbouwgrond. De agrarisch makelaar van Drieklomp vond voor ons een koper voor de gebouwen met erf en wist later ook de landbouwgrond apart te verkopen. Beide transacties zijn zowel ervaren als kundig uitgevoerd en naar onze volle tevredenheid.

Bekijk alle beoordelingen