Advisering

Advisering is een breed begrip, maar binnen de agrarische sector kunt u daarbij bijvoorbeeld denken aan advies omtrent de zg. “ruimte voor ruimte – regeling”, of op het gebied van de aanleg van een nieuw landgoed. Het kan in sommige gevallen aantrekkelijk zijn om van dergelijke regelingen gebruik te maken, met name wanneer gebouwen verouderd zijn en er weinig of geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Wij kunnen u adviseren over de te nemen stappen en over de te realiseren verkoopopbrengsten van bouwkavels, landgoedkavels en de bestaande woning. De fiscale gevolgen worden daarbij eveneens belicht, in samenwerking met uw accountant of fiscalist.

De taxatie van de te realiseren kavels en de bestaande woning doen wij in overleg met onze woningmakelaars voor het buitengebied, die doorlopend bemiddelen bij verkoop van woonobjecten in het buitengebied. Voor de begeleiding bij het planologisch traject kunnen wij voor u een extern bureau inschakelen.

Aan het eind van het proces nemen wij voor u de verkoop ter hand, vaak samen met onze woningmakelaardij. U bent daarbij verzekerd van een optimaal resultaat en een professionele afwikkeling.

Neem contact op

Deze werkzaamheden nemen wij u graag uit handen

  • Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarisch vastgoed
  • Taxaties voor financiering, aankoopbeslissing, boedelscheiding, successie, belastingdienst, rechtbank
  • Verkoop van productierechten
  • Advisering over grond- en (erf)pachtzaken, herontwikkeling van agrarisch vastgoed
  • Advisering bij onteigeningszaken, Natuurschoonwet 1928 en landgoederen

Wat klanten van ons vinden

We zijn erg tevreden over de bemiddeling bij de verkoop van ons voormalig melkvee- en vleeskalverenbedrijf met landbouwgrond. De agrarisch makelaar van Drieklomp vond voor ons een koper voor de gebouwen met erf en wist later ook de landbouwgrond apart te verkopen. Beide transacties zijn zowel ervaren als kundig uitgevoerd en naar onze volle tevredenheid.

Bekijk alle beoordelingen