Grond nabij Lage Laarderweg Huizen

Verkoop bij inschrijving
Nieuw

Omschrijving

BOS- EN NATUURGROND IN HET BUITENGEBIED VAN HUIZEN

Aan de rand van Huizen mogen wij u deze mooie percelen natuurgrond en een bosperceel met naaldbomen aanbieden, gelegen tussen de Lage Laarderweg en Blaricummerstraat te Huizen. De percelen hebben een totale oppervlakte van 1 hectare, 43 are en 90 centiare (14.390 m²), kadastraal bekend: gemeente Huizen, sectie H, nummer 891, groot 4.270 m², gemeente Huizen, sectie H, nummer 7638, groot 1.710 m² en gemeente Huizen, sectie H, nummer 7639, groot 7.030 m² (natuurgrond) en gemeente Huizen, sectie H, nummer 894, groot 1.380 m² (perceel met naaldbomen).

Zowel het bos als de natuurgrond is langs een verharde weg gelegen en prima toegankelijk vanaf de openbare weg. Bebouwingsmogelijkheden zijn niet aanwezig. Het perceel bosgrond bestaat uit voornamelijk naaldbomen.

PLANOLOGIE

Het perceel natuurgrond heeft, conform het “Bestemmingsplan Natuurgebieden” van de gemeente Huizen, de enkelbestemming ‘Natuurgebied’. Ter plaatse van het bosperceel is, conform het bestemmingsplan “Buitenwijken” van de gemeente Huizen, de enkelbestemming ‘Groen’ van toepassing.

Bestemming ‘Natuurgebied’:
De gronden die op de kaart voor Natuurgebied zijn aangegeven, zijn bestemd voor:
– Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige dan wel eigen natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
– Extensief agrarisch medegebruik ten behoeve van het natuurbeheer;

Bestemming ‘Groen’:
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. openbare en/of gemeenschappelijke groenvoorzieningen;
b. (on)verharde fiets- en voetpaden;
c. singels en waterpartijen;
d. speelvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
f. bij deze bestemming behorende verhardingen.

BIJZONDERHEDEN

• Oplevering geschiedt vrij van huur en pacht.
• Het jachtrecht is niet verhuurd.
• Op het geheel rusten geen productie-, fosfaat- of betalingsrechten.
• Aanvaarding en betaling uiterlijk 14 oktober 2024 bij Beens Notariaat te Amersfoort.
• De vier percelen zijn zowel afzonderlijk als samen te koop.

INSCHRIJVING

De verkoop geschiedt bij wijze van ‘inschrijving’. Inschrijving is enkel mogelijk middels het bijgevoegde inschrijfformulier, dat – vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs – uiterlijk maandag 9 september 2024 om 16.00 uur dient te zijn ontvangen door Drieklomp Makelaars en Rentmeesters te Voorthuizen per e-mail: avandrie@drieklomp.nl . Desgewenst kunt u het formulier (in een gesloten enveloppe) ook persoonlijk afgeven op het kantoor aan de Apeldoornsestraat 95 te Voorthuizen.

Uiterlijk 13 september 2024 zal iedere inschrijver persoonlijk bericht over de uitslag ontvangen via de makelaar. De gunning wordt door verkoper voorbehouden, verkoper kan tevens besluiten te gunnen aan een kandidaat die niet de hoogste bieder is.

Indien aan een kandidaat wordt gegund, zullen de afspraken worden vastgelegd in een model-koopovereenkomst voor ‘los land’, conform de richtlijnen van de NVM. Desgewenst zal aan de koper een waarborgsom c.q. bankgarantie ter hoogte van 10 % van de koopsom worden gevraagd.
De beoogde transportdatum is uiterlijk 14 oktober 2024. Bezichtiging van het perceel is uiteraard mogelijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de makelaar.

Lees de volledige omschrijving

Contact

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters - Voorthuizen

Kenmerken

Algemeen

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
17 juli 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Beschikbaar per 14-10-2024
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
1 ha 43 a 90 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Huizen B 891
Oppervlakte
0 ha 42 a 70 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HZN00-B-891
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Huizen B 894
Oppervlakte
0 ha 13 a 80 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HZN00-B-894
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Huizen B 7638
Oppervlakte
0 ha 17 a 10 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HZN00-B-7638
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Huizen B 7639
Oppervlakte
0 ha 70 a 30 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HZN00-B-7639
Omvang
Geheel perceel
Bekijk alle kenmerken
Grond nabij Lage Laarderweg
Huizen
Verkoop bij inschrijving

Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u in als zoeker