Zouwendijk 15 B- 17 Ameide

Geveild

Omschrijving

Krachtens beschikking d.d. 18 september 2019 van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is aan de executerend hypotheekhouder verlof verleend om het huurbeding in te roepen. In de beschikking is door de Rechtbank bepaald dat ontruimd mag worden na verloop van een termijn van twee weken na de betekening van de beschikking aan de bekende en onbekende huurders.

EXECUTIEVEILING, DONDERDAG 10 OKTOBER 2019
Openbare veiling ('Executoriale verkoop, ex. art. 3:268 BW')

Adres: Zouwendijk 15B, 15C, 17 en 17A, 4233 CH, Ameide.

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 10 oktober 2019, vanaf 14:00 uur, online (bij inzet en afslag in één zitting), ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

De termijn voor het doen van onderhandse bedingen sluit op 25 september 2019 om 23.59 uur.

Bezichtigingen
Voor bezichtigingen kunt u contact opnemen met Drieklomp Makelaars en Rentmeesters in Zeist, de heer R.D. van Dolder of de heer R.E. van Dommelen, telefoon 030-6920714, e-mail: zeist@drieklomp.nl

Onderhandse biedingen
Tot 14 dagen vóór de veiling (uiterlijk 25 september 2019 a.s. om 23:59 uur) kan onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk bod gericht aan: DLA Piper Nederland N.V. t.a.v. mw. T. Holslag-Broek te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam of per email: trees.holslag@dlapiper.com. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com

Omschrijving te veilen registergoederen en wijze van veiling

Kavel I Landhuis
Vrijstaand landhuis met ondergrond, tuin, bijgebouwen, erf en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Zouwendijk 15B, 15C en 17 te 4233 CH Ameide, kadastraal bekend gemeente Ameide, sectie C nummers:
- 225, groot vijfduizend negenendertig vierkante meter (5.039 m²);
- 206, groot zevenduizend achthonderd vijfenzestig vierkante meter (7.865 m²);
- 226, groot driehonderd vierkante meter (300 m²);
- 460, groot eenduizend tweehonderd zestig vierkante meter (1.260 m²);
- 507, groot vierduizend tweehonderd zestig vierkante meter (4.260 m²);

Gemelde percelen met de kadastrale nummers 225 en 460 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de gemeente Vijfheerenlandenen en ten aanzien van het gemelde perceel met nummer 225 geldt een herinrichtingsrente van eenennegentig eurocent (€ 0,91), met als eindjaar het jaar tweeduizend negentien.

Kavel II Chalet
Chalet met bijgebouwen, erf, tuin en ondergrond, plaatselijk bekend Zouwendijk 17A te 4233 CH Ameide, kadastraal bekend gemeente Ameide, sectie C nummers:
- 223, groot eenduizend driehonderd zestig vierkante meter (1.360 m²);
- 224, groot vijfhonderd twintig vierkante meter (520 m²),

Het perceel met nummer 223 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de heer Vijfheerenlanden; ten aanzien van het perceel met nummer 223 geldt een herinrichtingsrente van vijfentwintig eurocent (€ 0,25) met als eindjaar tweeduizend negentien; ten aanzien van het perceel met nummer 224 geldt een herinrichtingsrente van negen eurocent (€ 0,09) met als eindjaar tweeduizend negentien;

Kavel I
De begintijd van de openbare veiling is op 10 oktober 2019 na 14:00 uur. Onverwijld na de Inzet van Kavel I vindt de Afslag van Kavel I plaats. De som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag vormt de Koopsom.

Kavel II
De begintijd van de openbare veiling is op 10 oktober 2019 na 14:30 uur. Onverwijld na de Inzet van Kavel II vindt de Afslag van Kavel II plaats. De som van de Inzetsom en het Afmijnbedrag vormt de Koopsom.

Afslag in combinatie
Onverwijld na de Inzet en Afslag van respectievelijk Kavel I en Kavel II, worden Kavel I en Kavel II in combinatie in Afslag gebracht. De begintijd van de afslag in combinatie is op 10 oktober 2019 na omstreeks 15:00 uur.

Bestemming
De registergoederen hebben een woonbestemming en zijn gelegen in het bestemmingsplan Herziening Kernen Zederik 2017 van de gemeente Zederik.

Veiling condities
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (AVVI 2015) en de bijzondere veilingvoorwaarden, welke voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Bij niet-gunning zal de inzetpremie (plok) niet worden uitgekeerd.

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk vijf werkdagen na veiling uitspreken. De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Particulieren die niet bekend zijn met een executoriale verkoop wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen.

Registreren voor deelname aan veiling
Voor het kunnen meebieden via de elektronische veiling dient u zich te registreren door eerst een account aan te maken op de website van BOG Auctions (www.bog-auctions.com). Om uw registratie volledig te maken, dient u een Registratieverklaring in te vullen. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekenen een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren.

Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account. Deze registratie is niet vereist indien er een onderhandse bieding voorafgaand aan de veiling bij de notaris wordt gedaan. De legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, tegen een (kleine) vergoeding. Op de website van BOG Auctions treft u tevens een overzicht met notarissen aan waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform. Indien u zich reeds voor een andere veiling heeft geregistreerd, dan hoeft dit niet nogmaals te gebeuren.

Eventuele vragen met betrekking tot het vastgoed kunt u stellen aan:
Drieklomp Makelaars en Rentmeesters, de heer R.D. van Dolder of de heer R.E. van Dommelen, telefoon 030-6920714, e-mail: zeist@drieklomp.nl

Eventuele juridische vragen kunt u stellen aan:
DLA Piper Nederland N.V., mevrouw T. Holslag-Broek, telefoon: 020 5419899, e-mail: trees.holslag@dlapiper.com

Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

BIJZONDERHEDEN
• Er is geen verkoopvragenlijst en lijst van zaken beschikbaar van deze woning.
• Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
• Koper dient zichzelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.
• Op grond van de Regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in dat de eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.
• Op de veiling (en de onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015 (AVVI 2015) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op www.bog-auctions.com.
• Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.
• Voor wat betreft de gebruikssituatie van de te veilen registergoederen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de van toepassing zijnde bijzondere veilingvoorwaarden.
• Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door Drieklomp Makelaars en Rentmeesters echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.
Lees de volledige omschrijving
Woonoppervlakte
1.062 m²
Inhoud
4.242 m³
Perceeloppervlakte
18.724 m²
Bouwjaar
1980
Kamers
10
Slaapkamers
7

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Landhuis / Villa
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980
Daktype
samengesteld dak
Dakmateriaal
riet, bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
1.062 m²
Overige inpandige ruimte
38 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
61 m²
Externe bergruimte
23 m²
Bruto inhoud
4.242 m³
Perceeloppervlakte
18.724 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
10
Aantal slaapkamers
7
Aantal badkamers
5
Voorzieningen badkamer
toilet, douche, wastafel
Voorzieningen badkamer
toilet, douche
Voorzieningen badkamer
ligbad, toilet, dubbele wastafel
Voorzieningen badkamer
ligbad, douche, dubbele wastafel
Voorzieningen badkamer
douche, wastafel
Voorzieningen
airconditioning, alarminstallatie, mechanische ventilatie, rookkanaal, zwembad

Energie

Soort verwarming
c.v.-ketel, vloerverwarming gedeeltelijk, gashaard
Warm water
c.v.-ketel

Kadastrale gegevens

Gemeente
Ameide
Sectie
C
Perceel
225
Oppervlakte
5039 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Ameide
Sectie
C
Perceel
206
Oppervlakte
7865 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Ameide
Sectie
C
Perceel
226
Oppervlakte
300 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Ameide
Sectie
C
Perceel
460
Oppervlakte
1260 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Ameide
Sectie
C
Perceel
507
Oppervlakte
4260 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, vrij uitzicht
Tuintype
tuin rondom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Zouwendijk 15 B- 17 Ameide