Verkoopbegeleiding

U kunt van ons verwachten dat wij ons optimaal inzetten voor de verkoop van uw woning, villa, landgoed of agrarisch vastgoed. Wij hanteren daarvoor deze succesvolle werkwijze:

1. BEOORDELEN EN POSITIE NEMEN

We bekijken grondig voor welke doelgroep het object relevant is en stellen sterkten en zwakten vast. Een bezoek ter plaatse geeft ons inzicht in de bouwkundige staat, het onderhoud, het afwerkingsniveau, de ligging en eventuele gebreken of erfdienstbaarheden. Daarnaast slaan we acht op de geschiedenis, architectuur en alle andere zaken die de woning karakter geven. Tot slot geven onderzoeken, bijvoorbeeld naar het aanbod van de markt en de prijsontwikkeling, een goed beeld van het object. Alle zaken bij elkaar bieden inzicht om de positie te bepalen, de doelgroep te specificeren en de vraagprijs te formuleren.

2. PUBLICATIE

Zorgvuldig plannen we de volgende activiteiten: 

  • het maken van een professionele

fotoreportage, inspirerende teksten en goede digitale plattegronden;

  • het sturen van een bericht naar de

actieve zoekers in ons bestand; het opnemen van contact met zoekers die zouden kunnen zorgen voor een match;

  • het plaatsen van het pand op Funda,

in onzeverkoopvitrines en/of raampresentaties op Drieklomp.nl (structureel in de top van meest bekeken makelaarssites!)

  • het aanbieden van vele extra media- en

publicatiemogelijkheden, zie verderop in ons mediaoverzicht.

3. BEZICHTIGINGEN EN CONTACT

Met geïnteresseerden plannen we bezoeken die door ervaren makelaars en rentmeesters worden begeleid. Voorafgaand krijgt u tips voor een optimale presentatie, eventueel met hulp van een verkoopstyliste. Na het bezoek stellen wij u op de hoogte van de eerste indruk en bevindingen en houden we vinger aan de pols bij geïnteresseerden. Wanneer het tot een bieding komt, adviseren we u over de verkoopprijs en voorwaarden. Wij zijn er om uw belangen te behartigen.

4. KOOPOVEREENKOMST SLUITEN

Als de prijs en condities overeengekomen zijn, leggen we de afspraken vast in de koopovereenkomst. We besteden hier aandacht en tijd aan en elimineren onaangename verrassingen of onduidelijkheden. Na de ondertekening zorgen we dat de notaris de leveringsakte kan opstellen, die door ons vervolgens zorgvuldig gescreend wordt op onvolkomenheden. Bij de eindinspectie van de woning en de juridische overdracht, staan we u terzijde.

WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De makelaar als poortwachter

Het is u wellicht opgevallen dat wij sinds kort veel vragen stellen. Dit komt doordat de overheid sinds 25 juli 2018 makelaars (eerder waren het vooral banken) de rol van poortwachter heeft gegeven. Voor u en ons heeft dit de nodige veranderingen en verantwoordelijkheden meegebracht.

Waarom vragen wij wat we vragen?

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij al onze klanten identificeren en en die identiteit verifiëren, dus ook die van u. Kortom: wij moeten weten met wie wij zaken doen.

Naast het identificeren en verifiëren brengen wij in kaart waar u woont, maar waarom? Dit alles heeft te maken met het feit dat er landen zijn met een verhoogd risico op witwassen en/of financiering van terrorisme. Daarom doen wij dus onderzoek naar waar u woont en leggen dit vast.

Waarom wordt er gevraagd naar de herkomst van gelden?

We zijn er dan nog niet, want hoe gaat u de aankoop financieren? Waar komt het geld vandaan? Zo’n vraag zorgt wellicht voor onbegrip bij u, maar helaas zijn wij het verplicht om te achterhalen wat de herkomst is van het geld waarmee u uw aankoop gaat financieren. Waarom? Omdat we van de wetgever moeten vaststellen dat u met uw aankoop geen geld wilt witwassen.

Als we dit in kaart hebben gebracht voldoen wij aan onze verplichting vanuit de Wwft om een cliëntenonderzoek te doen voordat wij een aan- of verkoop laten plaatsvinden.

MOT

Wij zijn ook verplicht een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we een vermoeden hebben van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Bijvoorbeeld als we geen reële verklaring van u krijgen over de herkomst van de gelden.

Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.