Denk aan landhuizen, kastelen, uitgestrekte bossen en akkers tot aan de horizon. Een rentmeester droeg oorspronkelijk zorg voor het beheer van de landerijen en de gebouwen met alles wat daarbij komt kijken. Dat doet hij tegenwoordig nog, maar het klassieke beroep van beheerder is uitgebreid. Vandaag de dag doet de rentmeester veel meer dan enkel het beheer van agrarisch en landelijk vastgoed. Als gevolg van de vele ontwikkelingen in het landelijk gebied in de afgelopen decennia, ontstond veel vraag naar deskundig advies en bemiddeling op het gebied van agrarisch en landelijk vastgoed en bij verwerving van gronden voor infrastructurele projecten, verpachten, onteigenen, herontwikkeling van agrarisch vastgoed naar landgoederen of andere doeleinden.

Rentmeester: vertrouwen en discretie

De rentmeester heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een breed georiënteerde vastgoedadviseur. Agrarisch makelaar en rentmeester komen elkaar steeds vaker tegen in het landelijk gebied. Op een aantal terreinen zijn zij ook wel met elkaar vergelijkbaar. Toch onderscheidt een rentmeester zich. De rentmeesterij speelt zich niet af op het internet. Veel draait om vertrouwelijkheid en discretie. Zo treden wij vaak op als bemiddelaar bij verkoop van verpachte objecten, te denken valt aan landerijen of een verpachte hoeve c.q. landgoed. Dit kan aan de "zittende" pachter zijn, maar ook aan een derde, zoals een institutionele belegger.

Aangesloten bij beroepsvereniging

Alle rentmeesters binnen Drieklomp zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Deze beroepsvereniging kent al sinds mensenheugenis haar eigen beëdiging, waarbij deskundigheid, ethiek en collegialiteit hoog in het vaandel staan.