De samenwerking is goed verlopen heb eigenlijk geen klachten.
Ik zou de volgende keer weer Drieklomp een kans geven.

De heer E.G van Ramshorst