Dit jaar is ons ouderlijk huis, een bijna 100 jaar oude Veluwse boerderij met landbouwgrond, verkocht. De boerderij is al die jaren in familiebezit geweest. Het verkopen van zo'n bezit brengt emoties met zich mee. Ariën van Drie heeft hier goed oog voor gehad. Mede dankzij zijn inzet en advies is dit alles naar tevredenheid verlopen. Dank daarvoor.

Mevrouw Vaarkamp