Binnen het kader Ruimte voor de Waal Nijmegen (Dijkteruglegging Lent) worden 50 huizen gesloopt. (2011-2012). Onze boerderij is er daar één van, jaargang 1830 (1,5 ha) aankoop door Gemeente en Rijkswaterstaat.

Onze deur werd "platgelopen" door allerlei onteigeningsdeskundigen, totdat wij het vertrouwen schonken aan Drieklomp, Voorthuizen, de heer Arien van Drie. Vooral het feit dat Drieklomp vertrouwd is met objecten in de wat hogere prijsklasse, landelijk gelegen, gaf de doorslag! Het proces van de verkoop werd zeer deskundig begeleid, een duidelijke strategie, geduld, plezierige omgangsvormen en meer, was nodig om alle hindernissen te nemen.

De ervaring die wij hebben met Drieklomp is uitstekend. Wij zijn een tevreden klant!