Het Avervoorde in Terwolde is een uit de 16e eeuw stammende monumentale boerenhoeve bestaande uit een boerderijwoning, schuren, tuin, bos en cultuurgronden met een oppervlakte van ruim 20 hectare. De boerderij is sinds de 16e eeuw in het bezit geweest van mijn familie. Gedurende bijna 10 jaar heeft de heer Ariën van Drie het rentmeesterschap van dit bezit uitgeoefend. Ik kan stellen dat de wijze waarop hij zich van deze taak gekweten heeft altijd tot volle tevredenheid heeft plaatsgevonden, waarbij zijn kennis van zaken, zijn consciëntieuze werkwijze en plezierige omgangsvorm vertrouwen inboezemde. Daarbij wist hij altijd een goed evenwicht tussen de belangen van zowel de pachter als de eigenaren te bewaren, hetgeen zeker heeft bijgedragen aan de goede verstandhouding die tussen deze partijen heeft bestaan.

Een bijzonder woord van waardering voor de vriendelijke wijze waarop de telefonistes mij altijd te woord stonden is hier ook op zijn plaats.

In de loop van 2011 is besloten de boerderij te verkopen. Vanzelfsprekend werd de heer Ariën van Drie verzocht om als makelaar bij de verkoop op te treden. Het proces van de verkoop heeft hij op deskundige wijze begeleid wat uiteindelijk geleid heeft tot koop door de pachter op voorwaarden die voor beide partijen zeer acceptabel waren. Ik denk met genoegen terug aan de contacten die ik in de afgelopen bijna 10 jaar met Drieklomp Makelaars en Rentmeesters heb gehad.