Dit bedrijfsobject is verkocht

Oudegracht 33 - 35 Utrecht, Centrum

Inschrijving/veiling 

Verkocht

Omschrijving

Grachtenpanden "Meisjesstad" in de binnenstad van Utrecht

Midden in de binnenstad van Utrecht zijn deze twee historische grachtenpanden gelegen op een perceel van totaal ca. 605 m² (na splitsing). Het object heeft de bestemming "gemengd-2", onderdeel van het bestemmingsplan "Binnenstad" (vastgesteld) 2010.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Utrecht
Sectie C
Nummer 9503 (afkomstig uit het vervallen nummer 6821), groot 308 m².
Nummer 9506 (afkomstig uit het vervallen nummer 3853), groot 286 m². Nummer 9507 (afkomstig uit het vervallen nummer 3853), groot 11 m².
Tezamen groot na splitsing ca. 605 m²

Betreffende het perceel met nummer 3853 is er sprake van een beschermd, gemeentelijk monument als bedoeld in de Gemeentewet.

Objectbeschrijving:
Deze historische grachtenpanden genaamd "Meisjesstad" zijn op dit moment in gebruik voor de huisvesting en het maatschappelijke werk van de Zusters Augustinessen van Sint Monica. De met elkaar verbonden panden zijn ingericht als leef- en woongemeenschappen, samenkomstruimtes en diverse kantoorruimtes.

"Meisjesstad" werd in 1939 gesticht door de Zusters Augustinessen van Sint Monica als maatschappelijke opvang voor jonge meisjes die ongewenst zwanger waren geworden. In de jaren die volgden werd deze maatschappelijke functie breder en legden de Zusters zich ook toe op vrouwen en meisjes die te maken hadden met bedreiging, mishandeling of verslaving. Ook voor dak- en thuislozen was er ruimte op deze liefdadigheidsplek waar de deur altijd open staat.

Globale indeling:
Werfkelder: verdeeld in diverse ruimtes, waaronder enkele bergruimtes en technische ruimtes (met o.a. stadsverwarming), wasruimte, linnenkamer en klusruimte.

Begane grond: entree, ruime ontvangsthal met trappenhuis (no. 33), trappenhuis met lift (no. 35), diverse multifunctionele ruimtes, kantoorruimtes, toiletruimtes, bergingen en keuken.

Eerste verdieping: diverse werk- en slaapkamers, open woon- en eetkamer, badkamers, toiletten en diverse bergingskasten- en ruimtes. De verdieping heeft een buitenruimte met brandtrappen tussen beide panden.

Tweede verdieping: diverse werk- en slaapkamers, douches en toiletten. De verdieping heeft een buitenruimte met brandtrappen tussen beide panden.

Zolder: open ruimte, bergingszolder met twee dakramen.

Locatiebeschrijving:
Utrecht is centraal in de provincie Utrecht gelegen en heeft ruim 350.000 inwoners. Een groeiende stad met universiteiten, hogescholen, (internationale) bedrijvigheid, beurzen, conferenties en een fantastische, historische binnenstad. Utrecht is één van de hardst groeiende economieën van zowel de Randstad als Nederland.

Bereikbaarheid:
Vanaf de grachtenpanden is NS-station Utrecht Centraal op loopafstand gelegen. Ook de snelwegen A2, A12, A27 en A28 zijn vanuit de binnenstad met 10 à 15 minuten goed bereikbaar.

Bouwjaar:
Oudegracht 33 is in rond 1900 gebouwd en Oudegracht 35 dateert uit de 17de eeuw.

Vloeroppervlak:
Het bruto vloeroppervlak van de opstallen gezamenlijk bedraagt ca. 1.923m².

Wijze van oplevering:
In de huidige staat, leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik.

Verkoopmethode:
Gestructureerde onderhandse verkoop middels inschrijving:
- Inventarisatie tot en met 1 november 2019.
- Einde beraad op 2 december 2019.
Zie ook de '3. Inschrijvingsvoorwaarden Oudegracht 33-35 in Utrecht' in het biedboek.

Aanvaarding medio januari 2020

Bezichtigingen:
Bezichtigingen zijn op afspraak mogelijk via het aanmeldingsformulier, deze is op te vragen via ons kantoor samen met het biedboek. Gezien het huidige gebruik is het niet toegestaan de panden zelfstandig te betreden en/of foto's te maken.

Alternatieve aanwendbaarheid:
De mogelijkheid bestaat voor voortzetting van het huidige gebruik binnen het vigerend bestemmingsplan of partijen kunnen zich laten informeren bij overheidsinstanties voor gebruik als herontwikkelingslocatie.

Bestemming:
Het object heeft de bestemming "gemengd-2", onderdeel van het bestemmingsplan "Binnenstad" (vastgesteld) 2010. Zie voor een uitgebreide beschrijving www.ruimtelijkeplannen.nl.

Erfdienstbaarheden:
Buiten de bestaande erfdienstbaarheden blijkens de (voorgaande) eigendomsakte(n) zullen er onder andere nieuwe erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve van onder- en overbouw, afvoer van regenwater en uitzicht.

Voorbehouden:
De verkoop geschiedt onder voorbehoud en gunning van het bestuur van de Stichting Zusters Augustinessen van Sint Monica.

Bijzonderheden:
Het verkochte wordt door koper aanvaard in de staat waarin en ter plaatse waar het zich bij de aflevering bevindt. In de koopovereenkomst zal een 'as is, where is' clausule worden opgenomen. Door verkoper wordt niet ingestaan voor het aanwezig zijn van documenten, certificaten of vergunningen, welke voor het huidige gebruik van het verkochte of anderszins vereist mochten zijn. Verkoper sluit elke aansprakelijkheid uit voor het feit dat het verkochte niet de eigenschappen bezit, die voor bedoeld gebruik nodig zijn. De koper kan geen beroep doen op de rechten als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek en doet door het enkele feit van zijn bod afstand van die rechten.

Bij de verkoop zullen er bouwkundige aanpassingen worden verricht en vindt er een nieuwe kadastrale herindeling plaats. Daarnaast zullen er onder andere erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve van onder- en overbouw. Zie bijlage de brochure voor een uitgebreide uitzetting van bijzonderheden.


Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht
Conditie Service kosten
per vierkante meter per jaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Maatschappelijkvastgoed
Type
Kantoorruimte met woonruimte
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Maatschappelijkvastgoed

Oppervlakten en inhoud

Perceel
605 m²

Kadastrale gegevens

Gemeente
Utrecht
Sectie
C
Perceel
9503
Oppervlakte
308 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Utrecht
Sectie
C
Perceel
9506
Oppervlakte
286 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
 
 
Gemeente
Utrecht
Sectie
C
Perceel
9507
Oppervlakte
11 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Oudegracht 33 - 35 Utrecht, Centrum