Nieuwe landgoederen vormen een betrekkelijk nieuwe route van de overheid om middels particulier initiatief de aanleg van meer natuurschoon te realiseren. Daarbij is een zogenaamde “rode component” doorgaans de economische drager. In normale bewoordingen: het bouwen van één of meer landhuizen in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur, en het beheer daarvan.

In het afgelopen decennium zijn hierdoor in een groot aantal provincies diverse nieuwe landgoederen tot stand gekomen. In veel gevallen hebben wij daarbij als verkopend makelaar c.q. rentmeester opgetreden, en ook thans hebben wij diverse fraaie projecten in de (stille) verkoop.

Wij adviseren u bij de realisatie en bemiddelen bij de verkoop van de landgoedkavels, in nauwe samenwerking met onze woningmakelaars voor het buitengebied.

Veel nieuwe landgoederen, maar ook bestaande landgoederen, kennen een rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928, hetwelk de eigenaar van een landgoed diverse fiscale faciliteiten biedt. Het spreekt voor zich dat wij hierin thuis zijn en u van de juiste adviezen kunnen voorzien.

Neem direct contact met ons op!