De vergoeding die door de opstaller betaald wordt aan de grondeigenaar voor een recht van opstal. Afhankelijk van de voorwaarden is de betaling per jaar of per halfjaar.

MEER INFORMATIE