Het recht om boven of op de grond van een ander een onroerende zaak te hebben. Hiervoor betaalt de opstaller retributie aan de grondeigenaar.

MEER INFORMATIE