De plicht van de koper om onderzoek te doen naar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.