Een lijst van zaken welke bij verkoop in de woning achterblijven of ter overname zijn. Deze lijst wordt door de verkopers ingevuld.