Hierin staan alle afspraken tussen koper en verkoper over de koop van een woning.