Als er sprake is van erfpacht, dan is het eigendom van de grond gescheiden van het pand. Wanneer u een woning op erfpacht koopt, wordt u geen eigenaar van de grond. Voor de grond betaalt u een vergoeding, de zogenaamde canon.

MEER INFORMATIE