Iemand die volgens de wet of een testament recht heeft op een (deel van de) erfenis.