Verkocht

Noordsingel 2 nabij 8091XC WEZEP

Omschrijving

Heeft u er altijd al van gedroomd uw eigen woning te bouwen? Dan heeft u nu de kans!
In deze fraaie woonwijk mogen wij u aan de Noordsingel een fraaie bouwkavels van circa 540 m² aanbieden voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw.
De woning dient energieneutraal en levensloopbestendig gebouwd te worden.
Kenmerkend voor de kavel is de zonnige ligging dichtbij het dorp, met winkels op korte (loop-)afstand Nabijgelegen natuurgebieden met bos, water, weilanden, zandverstuivingen en heide vindt u allen op korte afstand.
Wilt u vertier en drukte? De gezellige stad Zwolle ligt op 10 autominuten afstand. Hier vindt u vele hoogwaardige en gezellige horeca. Daarnaast biedt Zwolle vele festiviteiten op zowel culinair gebied als cultureel gebied.
Voor een beschrijving van de mogelijkheden verwijzen wij u naar het bestemmingsplan Wezep-Noord 2009. PLANIDENTIFICATIE: NL.IMRO.0269.WZ123-VG01
Voor een verdere uitwerking van de gewenste situatie heeft de stedenbouwkundige van de gemeente Oldebroek de volgende randvoorwaarden geformuleerd:
– tussen de nieuwe en bestaande woning moet minimaal 2 x 3 meter tussenruimte aanwezig zijn; dat wil zeggen dat de nieuwe zij-erfgrens op minimaal 3 meter van de nieuwe en bestaande woning moet liggen. Op
deze wijze ontstaat een volwaardige woonkavel;
– de voorgevelrooilijn van de nieuwe woning volgt de bestaande rooilijn van de Noordsingel;
– het nieuwe woonvlak volgt aan de noordzijde de bestaande belijning en aan de oostzijde vanuit de belijning van het perceel Wolthuisweg 6; het woonvlak wordt afgezoomd met een strook grond met de bestemming
‘Tuin’;
– de nieuwe woning is met de kap gericht op de Noordsingel met een verbijzondering aan de zijde van de Neder Enckweg; de woning krijgt zo een tweezijdige oriëntatie;
– een bijgebouw kan worden geplaatst in de vrije strook naast de bestaande woning of aan de achterzijde aansluitend op de achtergrens van het perceel Wolthuisweg 6;
– parkeren (minimaal twee opstelplaatsen) vindt plaats op eigen terrein, en – gezien de hoeksituatie ‘Noordsingel – Neder Enckweg’ is een groene erfscheiding gewenst;
– In het plangebied wordt één nieuwe, vrijstaande woning gerealiseerd. Deze woning wordt duurzaam (energieneutraal) en levensloopbestendig (voorzieningen om de bewoners er in te laten blijven wonen als hun
persoonlijke levensomstandigheden over langere periodes veranderen) gerealiseerd;
– Akoestisch onderzoek, asbestonderzoek, verkennend bodemonderzoek en flora- en fauna
onderzoek zijn beschikbaar.

Bestemmingsomschrijving;
Bestemmingsplan Wezep, Noordsingel 2 Regels Vastgesteld 5 november 2020
Artikel 4 Wonen 4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huisverbonden bedrijfsactiviteit;
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen; met de daarbij behorende:
c. andere werken;
d. bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde;
e. erven, terreinen en tuinen;

4.2 Bouwregels
1. De totale bebouwde oppervlakte van het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 50% ten opzichte van het gehele bouwperceel.
2. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd;
b. het aantal woningen bedraagt niet meer dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’;
c. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep en/of voor een aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit mag niet meer bedragen dan 40% van de totale gebruiksoppervlakte van de woning inclusief de bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een maximum van 100 m2 ;
d. tenzij anders op de verbeelding is aangegeven dient de maatvoering van de hoofdgebouwen te voldoen aan de eisen die in de onderstaande tabel zijn gesteld: Maximale goothoogte Maximale bouwhoogte 3,50 meter 10,00 meter
e. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
f. indien niet anders op de verbeelding is weergegeven, mag de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens aan de niet aangebouwde zijde niet minder dan 3,00 meter bedragen;
g. indien niet anders op de verbeelding is aangegeven, mag de horizontale diepte van het bouwvlak niet meer dan 12,00 meter bedragen;
h. op het bouwperceel dient voldoende ruimte te worden gereserveerd voor ten minste twee parkeerplaatsen per woning.
3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen op een bouwperceel gelden de volgende regels:
a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan te worden gebouwd;
b. de maatvoering van de aan- en uitbouwen, de bijgebouwen en de overkappingen dient te voldoen aan de eisen die in de onderstaande tabel zijn gesteld:

Maximale goothoogte gebouwen Maximale bouwhoogte gebouwen Maximale bouwhoogte overkappingen Maximale gezamenlijke oppervlakte per woning waaronder een zwembad

3,50 meter 5,50 meter 3,00 meter 100 m2

VOORZIENINGEN
Koper dient zelf voor zijn rekening de kavel/woning aan te sluiten op de nutsvoorzieningen en bouwrijp te maken.

Lees de volledige omschrijving

Contact

Neem contact op met onderstaande vestiging voor meer informatie of maak een afspraak voor een bezichtiging.

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aangeboden sinds
2 juni 2021
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort
Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Perceel
540 m²

Buitenruimte

Tuin
in woonwijk, beschutte ligging, aan rustige weg
Bekijk alle kenmerken
Noordsingel 2 nabij 8091XC WEZEP