Dit agrarisch object is verkocht

Huizerstraatweg 2 VOOR Naarden

Prijs op aanvraag 

Verkocht

Omschrijving

EEN BOOM- EN ROZENKWEKERIJ OP EEN ZEER BIJZONDERE PLEK.

Op een prachtige locatie in het Gooi, grenzend aan de historische Vesting van Naarden, ligt deze BOOM- EN ROZENKWEKERIJ met een oppervlakte van 5 hectare, 7 are en 20 centiare. Rust, ruimte en charme gecombineerd met de centrale ligging, op korte afstand van de op- en afritten van de A1, maken dit een ideale plek voor ondernemers.

De grond rondom Naarden was van zo'n goede kwaliteit dat zich daar in de jaren twintig vele boomkwekerijen vestigden, waarna het gebied zich ontplooide tot één van de belangrijkste kwekerijgebieden van Nederland. De hoofdteelt op onderhavig perceel bestond uit fruitbomen en rozen. De laatste jaren is er weer veel interesse voor de 'oude' rassen zoals Notaris, Sterappel, Bellefleur, Kruidenierspeer en nog vele andere soorten. Ook de hoogstam en leiboom winnen in de huidige tuinen weer terrein. Er zijn nog een aantal fruitbomen op het perceel aanwezig. Deze behoren tot het verkochte.

Wilt u meer informatie over dit bijzondere object? Neem dan contact met ons op.

OPSTALLEN

De kwekerij is voorzien van enkele eenvoudige (stenen en houten) opstallen, welke worden gebruikt als verkoopruimte, kantoor, werk- en opslagruimte. De totale oppervlakte bedraagt circa 375 m². Op het dak van de opstallen liggen asbestcement golfplaten. Het terrein is voorzien van voldoende parkeergelegenheid.

BESTEMMINGSPLAN

Conform het vigerende bestemmingsplan "Vesting" (vastgesteld op 30 september 2015) is de kwekerij voorzien van de enkelbestemming 'Agrarisch – Beschermd stadsgezicht', met de functieaanduiding 'sierteelt'. Dit betekent dat de gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf en een sierteeltbedrijf. Tevens geldt voor de gehele kwekerij een archeologische dubbelbestemming.

Ter plaatse van het bestaande bedrijfsgebouw is een bouwvlak aanwezig, met een oppervlakte van circa 450 m², waarbinnen gebouwen ten dienste van een kwekerij zijn toegestaan. De maximale goothoogte van eventueel nieuw op te richten gebouwen binnen dit bouwvlak mag niet meer dan 3 meter bedragen. Voor de bouwhoogte geldt een maximum van 6 meter. Buiten het bouwvlak is het oprichten van gebouwen niet toegestaan.

Over het perceel loopt een watergang, welke is voorzien van de bestemming 'Water – Beschermd stadsgezicht'.

Een gedeelte van de kwekerij, aan de noordoostzijde, maakt deel uit van het bestemmingsplan "Stedelijk Gebied" (vastgesteld op 30 september 2015). Ook hier is sprake van een agrarische bestemming, zonder nadere aanduiding en zonder verdere bebouwingsmogelijkheden. Een gedeelte van de grond is voorzien van de dubbelbestemmingen 'Leiding – Water' (in verband met de aanwezigheid van een waterleiding) en 'Waterstaat – Waterkering'.

AANVULLENDE INFORMATIE

De kwekerij ligt op een schitterende en vrij gelegen plek, op korte afstand van het prachtige Naarden-Vesting. Gezien de ligging zijn de landerijen wellicht ook interessant voor andere doeleinden.

De Vesting van Naarden, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, staat op de nominatie voor UNESCO werelderfgoed. De strategische landschappen rondom de Vesting waren van levensbelang voor de werking van de linie. De lager gelegen open weidegebieden van de voormalige schootsvelden, waarin de kwekerij is gelegen, vormen een karakteristiek contrast ten opzichte van de binnen de hoge aarden wallen gelegen vestingstad. Hoewel op een deel van de voormalige schootsvelden sinds de opheffing van de militaire functie van de Vesting bebouwing tot stand is gekomen, heeft de open structuur nog steeds een historische betekenis. De open gebieden rond de vestingwerken waarborgen tevens de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de Vesting.

BIJZONDERHEDEN

• Het geheel is niet aangesloten op het waterleidingnet.
• De kwekerij is voorzien van een septictank; er is geen aansluiting op het gemeenteriool.
• Het perceel heeft een elektra-aansluiting.
• Er is een bovengrondse propaangastank aanwezig.
• In de koopovereenkomst worden een ouderdoms- en asbestclausule opgenomen.
• Aanvaarding in overleg.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Overige bedrijf
Nevenbestemming
Boomkwekerij
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
5 ha 7 a 20 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Naarden
Sectie
C
Perceel
1602
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Naarden
Sectie
C
Perceel
2064
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Naarden
Sectie
C
Perceel
2248
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Huizerstraatweg 2 VOOR Naarden