Dit agrarisch object is onlangs verkocht

Zeldertseweg 94 HOOGLAND

Prijs op aanvraag 

Verkocht

Omschrijving

MODERN MELKVEEBEDRIJF MET EEN GROTE HUISKAVEL

Ondernemen in de melkveehouderij op een locatie met een huiskavel van ruim 35 hectare (eigendom en pacht) in het open veenweidegebied van de Eemvallei en genieten van alle voorzieningen in de nabijheid! Dit moderne en zeer goed onderhouden MELKVEEBEDRIJF met bedrijfswoning is gelegen op een goed bereikbare locatie in het buitengebied van ten westen van Hoogland, op korte afstand van de stad Amersfoort.

Het bouwperceel biedt voldoende mogelijkheden tot verdere bedrijfsontwikkeling.

Het bedrijf beschikt over de benodigde vergunningen, waaronder een ruime vergunning Wet natuurbescherming voor het houden van 200 melk- en kalfkoeien, 140 stuks vrouwelijk jongvee en 20 paarden.

Voorts is een omgevingsvergunning uit 2015 aanwezig voor de (aan)bouw van een nieuwe ligboxenstal.

Het bedrijf bestaat uit een woning, moderne ligboxenstal, diverse bedrijfsgebouwen, voer- en mestopslagen op een totale oppervlakte van ruim 35 hectare, waarvan 32.74.70 hectare volledig in eigendom is. De gronden grenzen aan de noordzijde aan de Neerzeldertseweg. De grondkwaliteit is goed.

De mogelijkheid om meer grond bij te kopen is aanwezig. Ten noordoosten van Harderwijk liggen een aantal percelen grond voor de teelt van mais, met een oppervlakte van 9.40.45 hectare (eigendom). Aan het bedrijf zijn daarnaast diverse percelen pachtgrond verbonden, met een totale oppervlakte van circa 25 hectare, welke in overleg kunnen worden overgenomen.

BEDRIJFSWONING

De bedrijfswoning stamt uit 1976 en is traditioneel gebouwd, in stenen spouwmuren opgetrokken, pannengedekt, volledig geïsoleerd en voorzien van thermopane beglazing.

Het betreft een kwalitatief goed onderhouden bungalow met een vrij uitzicht over de omliggende weilanden.

De woning is recent geheel gemoderniseerd en voorzien van een luxe landelijk keuken. Aan de westzijde is een fraaie veranda gerealiseerd.

De woonoppervlakte bedraagt circa 352 m².

AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

De ligboxenstal is gebouwd in 2003 en heeft een oppervlakte van circa 1.957 m². Het betreft een traditioneel gebouwde stal, voorzien van een mestkelder, mestscheider en asbestvrije golfplaten met voldoende lichtopeningen.

In augustus 2016 is een driebox melkrobot (GEA MIone) geplaatst. Aansluitend is een oudere ligboxenstal aanwezig. Op dit moment is er ruimte voor het huisvesten van circa 130 stuks melkvee.

Achter de bedrijfswoning bevinden zich een jongveestal en een paardenstal. De jongveestal is circa 20 x 42 meter, geheel onderkelderd en biedt plaats aan circa 70 stuks jongvee. De paardenstal heeft een oppervlakte van circa 327 m² en bevat 15 paardenboxen.

Verder bevinden zich op het erf een rijbak van circa 20 x 40 meter en diverse voer- en mestopslagen.

Aan de noordzijde van het perceel is in 2011 een opslagloods gebouwd met een oppervlakte van circa 1.500 m², voorzien van een stalen spantconstructie en elektrische overhead-/schuifdeuren. De gevels zijn afgewerkt middels damwand profielplaten en de vloer bestaat geheel uit klinkerbestrating.

Het erf is grotendeels voorzien van klinkerverharding en biedt voldoende ruimte voor het laden en lossen van grote voertuigen.

Het perceel heeft aansluitingen op aardgas, riolering, water en elektra. Tevens is een eigen waterbron aanwezig met een ontijzeringsinstallatie van Remon.

PLANOLOGIE

Ter plaatse van de bedrijfswoning en de agrarische bedrijfsgebouwen is een bouwvlak aanwezig met een oppervlakte van ruim 1,5 hectare.

De gronden hebben de bestemming 'Agrarisch met waarden - Open Slagenlandschap' met de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kleine zwaan', deel uitmakend van het bestemmingsplan "Buitengebied - West" van de gemeente Amersfoort.

Binnen het bouwvlak is intensieve veehouderij als neventak toegestaan, mits de daarvoor aangewende oppervlakte van de bebouwing niet meer bedraagt dan 250 m².

De stad Amersfoort is op circa 2 kilometer afstand gelegen, waardoor winkelvoorzieningen en basisscholen in de directe nabijheid aanwezig zijn.

BIJZONDERHEDEN

- Op het bedrijf is bedrijfstoeslag geregistreerd voor de opgegeven grootte.
- Het bedrijfsgedeelte wordt in de BTW-regeling geexploiteerd, wat inhoudt dat koper geacht wordt verder te exploiteren in de BTW-regeling.
- De aan de percelen grond verbonden betalingsrechten en de aan het bedrijf verbonden fosfaatreferentie zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen, doch ter overname voor een nader te bepalen prijs.
- Aanvaarding in overleg.

Verdere informatie over het bedrijf verstrekken wij u graag op verzoek.

De stad Amersfoort is op korte afstand gelegen en is een prachtige stad met een middeleeuws karakter en grachten. Het heeft een regionale centrumfunctie. Het dorp Hoogland maakt sinds 1 januari 1974 deel uit van de gemeente Amersfoort. Echter is door de grote saamhorigheid, traditionele gewoonten en agrarische roots het dorpskarakter grotendeels bewaard gebleven. In het westen van Hoogland is de oude agrarische sfeer min of meer behouden, het dorp wordt daar nog begrensd door de weilanden van het buitengebied.
Lees de volledige omschrijving

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Melkveebedrijf
Bouwtype
Bestaande bouw
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
32 ha 74 a 70 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Hoogland
Sectie
P
Perceel
111
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Hoogland
Sectie
P
Perceel
112
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Hoogland
Sectie
P
Perceel
174
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Hoogland
Sectie
P
Perceel
176
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Hoogland
Sectie
P
Perceel
177
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Hoogland
Sectie
P
Perceel
178
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken

Kaart Zeldertseweg 94 HOOGLAND

naar Zeldertseweg 94 HOOGLAND
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand